Xúc coin đá miễn phí


Nhấn vào đây để tải app

Sau đó đăng ký và nhấn đào để tự động kiếm rock hoàn toàn miễn phí

Dữ liệu là vàng mới và UpRock là cái cuốc của bạn. Trong tích tắc, hãy biến mạng internet không hoạt động của bạn thành nguồn thu nhập thụ động. Và bằng cách tham gia mạng, bạn sẽ nhận được nhiều thứ hơn là token; bạn là một phần của phong trào giải phóng AI. Lớp trừu tượng kiến ​​thức (KAL) và mạng lưới toàn cầu của chúng tôi giúp bạn trở thành người tiên phong trong thế giới dữ liệu AI mở, công bằng. Với UpRock, những chia sẻ của bạn sẽ làm phong phú thêm ví tiền của bạn và tạo nên một mạng Internet thông minh hơn, tự do hơn.

Post a Comment

Previous Post Next Post