Đào coin Grass miễn phí

grass

Nhấn vào đây để vào trang đào cỏ

Wynd Network, nhóm đứng sau Grass , đã thông báo hoàn thành thành công vòng hạt giống trị giá 3,5 triệu USD do Polychain Capital & Tribe Capital dẫn đầu . Vòng hạt giống nâng tổng số tiền tài trợ của Wynd lên 4,5 triệu USD sau vòng tiền hạt giống do No Limit Holdings dẫn đầu .

Ra mắt vào tháng 6, Grass đã xây dựng một mạng quét web phi tập trung với trọng tâm là biến dữ liệu web công khai thành bộ dữ liệu AI. Mạng dự định huy động hàng triệu kết nối internet tại nhà để sử dụng trong việc thu thập và xác minh dữ liệu từ web. Loại dữ liệu web này, được thu thập với số lượng lớn, là một phần không thể thiếu trong quá trình phát triển các mô hình AI và hoạt động của nhiều ngành công nghiệp khác. 

Theo những người sáng lập, việc quét web có thể được hưởng lợi đáng kể từ mô hình phi tập trung.

Những người sáng lập cho biết: “Với tư cách là Lớp dữ liệu của AI, Grass sẽ tạo ra các bộ dữ liệu có thể truy nguyên nguồn gốc của chúng”. “Chúng tôi đã khám phá nhiều cách để làm cho dữ liệu web công cộng dễ tiếp cận hơn đối với các dự án AI nguồn mở và tin rằng sự phân cấp cách duy nhất để đạt được điều này cả về mặt đạo đức và hiệu quả"

Nguồn tài trợ bổ sung cho vòng này được cung cấp bởi Bitscale , Big Brain , Advisors Anonymous, Typhon V, Mozaik, v.v. Nguồn tài trợ sẽ được sử dụng một cách chiến lược để tăng cường cơ sở hạ tầng công nghệ của Grass, mở rộng mạng lưới các nút và cải tiến quy trình xác minh dữ liệu. 

Post a Comment

Previous Post Next Post