Độ dài của chuỗi trong mạng Bitcoin đã vượt quá 774 nghìn khối

blockchain-bitcoin

Bạn có biết rằng tính đến hôm nay, độ dài của chuỗi trong mạng Bitcoin đã vượt quá 774 nghìn khối.

Theo nhà phát triển Bitcoin Core, Luke Dash Junior, sẽ mất hơn 38 "nonillion" năm (tức là lũy thừa 10 mũ 30) để bẻ khóa quyền truy cập vào từng trong số chúng, bởi vì hệ thống đã có thuật toán băm mật mã SHA-256 mạnh, đó là được sử dụng để mã hóa các khối.

Các thuật toán băm tạo ra các "chữ ký" duy nhất với mã hóa không thể đảo ngược. Thuật toán có thể tạo càng nhiều hàm băm thì càng ít khả năng cùng một hàm băm được tạo cho hai giá trị khác nhau và kích thước của hàm băm cho SHA-256 là 256 bit, nghĩa là xấp xỉ lũy thừa 10 mũ 77 của các tùy chọn khác nhau . Đó là lý do tại sao phải mất quá nhiều thời gian để bẻ khóa.

Post a Comment

Previous Post Next Post