Crunchbase ghi nhận sự gia tăng nghiêm trọng đầu tư vào lĩnh vực Web3

Crunchbase hiện có hơn 15.000 công ty khởi nghiệp Web3. Tổng số tiền đầu tư mà các công ty này thu hút được đã lên tới 87 tỷ USD.

web3

Đồng thời, trong số 15.000 dự án, 79 dự án đã trở thành kỳ lân, tức là giá trị của chúng đã vượt quá 1 tỷ USD. Trở lại năm 2021, các công ty khởi nghiệp Web3 đã nhận được khoản đầu tư tổng cộng 30 tỷ đô la và vào năm 2020, khoản đầu tư chỉ lên tới 5 tỷ đô la. Năm nay, các công ty tập trung vào Web3 đã huy động được 14 tỷ đô la.

Các số liệu cho thấy cuộc khủng hoảng toàn cầu không ngăn cản các nhà đầu tư và các công ty tích cực hỗ trợ các dự án Web3. Ví dụ: sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin đang phát triển các giải pháp của riêng mình trong lĩnh vực này: chuỗi khối KuCoin Community Chain, Ví KuCoin, nền tảng Windvane NFT và các ứng dụng DeFi.

Và gần đây, nền tảng tiền điện tử đã thực hiện một cuộc khảo sát giữa những người dùng Twitter và LinkedIn về thái độ của họ đối với Web3. 30% người được hỏi lưu ý rằng họ không tin tưởng vào sự thành công của Web3. Phần còn lại của những người được hỏi được chia thành những người đam mê và chuyên nghiệp.

Tỷ lệ sau này đạt 16%. Họ đã hợp tác với các dự án tiền điện tử, metaverses, NFT, DeFi và DAO. 24% làm việc toàn thời gian cho các dự án Web3, 76% là những người kinh doanh, dịch giả tự do và những người chọn làm việc bán thời gian.

Tỷ lệ những người đam mê là 54%. Họ quan tâm đến Web3, nhưng chưa làm việc trong lĩnh vực này.
Hầu hết những người được hỏi cho biết họ muốn làm việc trong bộ phận tiếp thị, R&S, tiếp thị, quản lý sản phẩm và phân tích dữ liệu của các công ty Web3. 64% người được hỏi nhìn thấy những khía cạnh tích cực trong triển vọng làm việc từ xa, cơ hội phát triển bản thân và tiềm năng phát triển trong ngành.

Chúng tôi muốn nhắc nhở độc giả của chúng tôi rằng các nền tảng phổ biến trước đây trong lĩnh vực trò chơi blockchain đã thông báo ra mắt Liên minh Metaverse Mở cho Web3. Mục tiêu chính của hiệp hội là tạo ra các tiêu chuẩn chung cho các dự án trong lĩnh vực này.

Các thành viên cộng đồng tin rằng sự hợp tác sẽ giúp loại bỏ những phức tạp liên quan đến khả năng tương thích của các metaverses khác nhau. Và điều này có nghĩa là các dự án trong lĩnh vực Web3 sẽ nhận được một động lực mạnh mẽ để phát triển tích cực trong tương lai gần.

#cryptoupdate #cryptoacademics #web3 #bitcoininvestment #9xcongit #exchange #airdrop #cryptomarkets #blockchain

Post a Comment

Previous Post Next Post