Cách thanh lọc facebook

facebook-tools

Tiện ích lọc bạn bè Facebook hoàn toàn miễn phí.

-  Lọc bạn bè Facebook của bạn theo điều kiện:

+ Mức độ tương tác với bạn: Lượt thả cảm xúc, bình luận, không tương tác.
+ Tài khoản của bạn bè đang bị khóa hoặc vô hiệu hóa.
+ Giới tính, tên chứa ký tự đặc biệt, không có ảnh đại diện.
+ Số lượng bạn bè, số lượng bạn chung.
+ Quốc gia không phải Việt Nam.
+ Khu vực hiện đang sinh sống.
+ Không đăng bài trong một khoảng thời gian.

- Giao diện dễ sử dụng, tìm kiếm bạn bè và hủy kết bạn nhanh chóng.
- Xem lại lịch sử bạn bè đã lọc.
- Xem thông tin tài khoản: ID, Access Token.

Post a Comment

Previous Post Next Post