Mạng lưới thu nhập thụ động, chỉ cần đăng ký và cài app


Giới thiệu càng nhiều thu nhập càng khủng

device x 30 = $100
30 giới thiệu sẽ mang lại cho bạn 100 đô la mỗi tháng

device x 300 = $1000
300 giới thiệu sẽ mang lại cho bạn 1000 đô la mỗi tháng

device x 3000 = $10000
3000 giới thiệu sẽ mang lại cho bạn 10000 đô la mỗi tháng

rút tiền về paypal hoặc binance


    Ví dụ, một bộ định tuyến gia đình tiêu chuẩn có thể xử lý 10 đến 15 thiết bị (hoặc nhiều hơn). Ngay cả khi bạn xem Internet TV, sử dụng ba máy tính xách tay và năm điện thoại thông minh cùng một lúc, một phần kênh CNTT của bạn vẫn sẽ không hoạt động.

    Peer2profit cho phép các cá nhân, cộng đồng và chủ doanh nghiệp trực tuyến thuê một phần kênh CNTT của họ và tính một khoản tiền cho mỗi gigabyte.

    Bên cạnh đó, khi đã đăng ký với chúng tôi, người giới thiệu sẽ nhận được một liên kết duy nhất, người đó có thể chia sẻ với bạn bè và được trả tiền cho băng thông mà họ đang sử dụng.

    Ngày nay, hoạt động kinh doanh đòi hỏi phải có một lượng dữ liệu liên quan ổn định, điều này không dễ dàng vì địa chỉ IP bị ràng buộc về mặt địa lý.

    Vì lý do này, nếu bạn sống ở Los Angeles, bạn sẽ không biết số tiền lớn hay nhỏ mà người New York sẽ trả cho một chiếc điện thoại thông minh ở Minneapolis. Bạn có cần biết giá tại một thị trấn hoặc thành phố cụ thể ở Hoa Kỳ không? Hoặc có thể ở Tây Ban Nha, Na Uy hoặc Vương quốc Anh?

    Nhiều nhà sản xuất lớn, cửa hàng, tổ chức nghiên cứu, cá nhân, v.v., sẵn sàng trả một khoản tiền tốt để có cơ hội có được thông tin liên quan.

Post a Comment

Previous Post Next Post