Cách cài Virtualbox trên linux để giả lập windows Các bước thực hiện:

 - Mở terminal lên và tải virtualbox gõ lệnh:

  sudo apt-get install virtualbox
  sudo apt-get install virtualbox-guest-dkms

 - sau đó chạy virtualbox và cấu hình các hệ điều hàng bạn muốn giả lập

Xem video


Post a Comment

Previous Post Next Post