Cách dùng 4G miễn phí


- St1: vào đây để tạo 1 SSL server
- St2: vào App store tải ứng dụng có tên SSH injector (bản dịch là Kim Tiêm @@)


- St3: điền các thông tin đã tạo ở bước 1 vào cài đặt ứng dụng và sử dụng.

Xem chi tiết trong video:Post a Comment

Previous Post Next Post