Cách thi trắc nghiệm môn toán siêu nhanh cho gà mất gốc

Tiết kiệm thời gian mà cũng chắc gặm bấm máy tính vài cái ra đáp án @@
Một số câu công thức khó nhớ quá thì hỏi thằng bên cạnh :)


Sau đây là ví dụ áp dụng với đề thi THPT 2020 - Mã đề 121:Câu 1: Thử tọa độ từng điểm vào 4 phương trình.
- Đầu tiên thử điểm A(-1;0;0) vào ptA => -1/1 + 0/0 + 0/3= -1 ≠ 1 loại A
- 2 thử điểm A, B, C vào lần lượt vào pt A,B,C,D chỉ có ptB => 1=1 chọn B (ông trên kia làm sai rồi :) )

Câu 2: Công thức 

- U₁=a.q⁰=3 =>a=3  và U₂=U₁.q=a.q¹=3.4¹=12 => ngon ăn chọn A

Câu 3: ta có Z=a+bi thay M vào Z => Z = -2 +i => a = -2 dễ như ăn kẹo @@ chọn C

Câu 4: thay x vào rồi bấm máy = 9 là ok đỡ giải phương trình
    3^(1+1)=9 => nhanh gọn Chọn B

Câu 5: z1+z2 = (1-2i) + (2+i) = 3-i câu này dễ như toán lớp 1sai nữa thì chịu :) chọn B

Câu 6: Câu này bình thường tìm lim khi x ra vô cực lâu la mất thời gian ta có cách nhanh hơn:
    - ( x ra vô cực tương đương x=999) thay x=999 vào Bấm máy tính y thấy kq gần bằng 2 chọn D

Câu 7:  áp dụng công thức thay số vào thôi
=> a=0, b=0, c=1, R=4 thấy thỏa mãn luôn =>  chọn C

Câu 8: Câu này công thức thì xong thôi 

=> ngon hỏi thằng bên cạnh công thức :) => chọn B

câu 9: lại áp dụng thôi câu này đồ thị kiểu trùng phương 
- Loại A, B   
- Nhìn thấy đồ thì đi lên thì a>0 => loại D dễ như ăn kẹo chọn C

Câu 10: từ từ ít hôm rảnh tui bày mẹo tiếp @@ (đầy đủ 50 câu)

Post a Comment

Previous Post Next Post