Cách dùng app miễn phí bằng cloud desktops

 Một dịch vụ máy tính để bàn trên đám mây mà bạn và người dùng của bạn sẽ yêu thích!
Máy tính để bàn ảo và DaaS thường dẫn đến trải nghiệm người dùng kém: thời gian khởi động lâu, giao diện người dùng chậm, video bị giật và quản lý phức tạp. 

 Apporto thì khác - nó là một dịch vụ giống như tiện ích cung cấp: 

✔ Trải nghiệm người dùng tuyệt vời cho tất cả các ứng dụng bao gồm 3D, video, hội nghị, v.v.

✔ Luôn ở trong trình duyệt và luôn bảo mật. Không cần VPN hoặc ứng dụng khách.

✔ Tối ưu hóa địa lý nâng cao để giảm thiểu độ trễ mạng và băng thông.

✔ Đám mây tinh khiết, On-Prem hoặc Hybrid.

✔ Bảng điều khiển quản trị đơn giản, được hỗ trợ và giám sát 24/7.

✔ Chi phí thấp và đã được kiểm chứng tại hàng trăm khách hàng.

Hãy dùng thử máy tính để bàn ảo Windows, Linux hoặc Mac ngay hôm nay.

Điều kiện:
- Trình duyệt web trên điện thoại hoặc máy tính
- Truy cập trang web 
- Email ( có thể sử dụng mail tạm 10' )
- Xem video để và làm theo :)


Post a Comment

Previous Post Next Post