Cách tạo viền chữ trong Photoshop


Để tạo viền văn bản trong Photoshop, bạn có thể sử dụng công cụ "Stroke" (Viền). Dưới đây là các bước chi tiết:

1. Mở Tệp và Tạo Văn Bản:
- Mở Photoshop và mở hoặc tạo một tài liệu mới.
- Chọn công cụ văn bản từ thanh công cụ (hoặc nhấn phím "T" trên bàn phím) và tạo hoặc nhập văn bản mà bạn muốn áp dụng viền.

2. Chọn Lớp Văn Bản:
- Sau khi tạo văn bản, chọn lớp văn bản trong tầng (Layer) của nó. Nếu bạn vừa tạo văn bản mới, lớp này sẽ được tạo tự động.

3. Chọn Công Cụ Stroke (Viền):
- Từ menu trên, chọn "Layer" > "Layer Style" > "Stroke..." hoặc nhấn chuột phải vào lớp văn bản và chọn "Blending Options" (Tùy chọn kết hợp) và sau đó chọn "Stroke".

4. Cấu Hình Viền:
- Một cửa sổ "Layer Style" sẽ hiện ra với các tùy chọn cho viền.
- Chọn ô "Stroke" để kích hoạt viền nếu nó chưa được chọn.
- Bạn có thể cấu hình các thuộc tính như kích thước, màu sắc, vị trí và kiểu của viền. Hãy điều chỉnh các thiết lập này để phù hợp với thiết kế của bạn.
- Khi bạn hoàn tất cấu hình, nhấn "OK" để áp dụng viền.

5. Lưu và Chỉnh Sửa (Tuỳ chọn):
- Sau khi áp dụng viền, bạn có thể tiếp tục chỉnh sửa văn bản hoặc lưu tài liệu của mình.

Nhớ rằng viền sẽ được áp dụng trực tiếp vào văn bản, nên bạn có thể điều chỉnh nó bất kỳ lúc nào bằng cách quay lại các cài đặt Layer Style và chỉnh sửa các thuộc tính của viền.

Post a Comment

Previous Post Next Post