Tăng lượng truy cập bằng tính năng chia sẻ qua mạng xã hội

chia-se

Tăng lưu lượng truy cập bằng tính năng chia sẻ qua mạng xã hội

Khai thác các mạng xã hội để tiếp cận độc giả mới

Tại sao độc giả chia sẻ tin tức?

Mọi người gửi hơn 40 triệu tin nhắn trên mạng xã hội mỗi phút. Nghiên cứu cho thấy rằng độc giả chia sẻ tin tức lên mạng xã hội để:

  • Thông báo cho người khác (94%)
  • Ủng hộ các mục đích xã hội hoặc vấn đề họ quan tâm (84%)
  • Duy trì kết nối với những người mà họ có thể không giữ liên lạc (78%)
  • Gặp gỡ những người khác có chung sở thích (73%)
  • Cảm giác gắn kết hơn với thế giới (69%)
  • Giúp người khác hiểu rõ hơn về việc họ là ai và họ quan tâm đến điều gì (68%)
  • Có khả năng thay đổi quan điểm hoặc khuyến khích hành động (49%)

Hiểu rõ lưu lượng truy cập từ mạng xã hội bằng công cụ News Consumer Insights (NCI)

News Consumer Insights phân tích dữ liệu trên Google Analytics để giúp bạn tăng lưu lượng truy cập từ mạng xã hội.

BƯỚC 1

Kết nối Google Analytics với News Consumer Insights.

BƯỚC 2

Chuyển đến phần Reader Engagement (Mức độ tương tác của độc giả) rồi di chuyển xuống mục Traffic Sources (Nguồn lưu lượng truy cập).

BƯỚC 3

Di chuột qua các bong bóng màu xanh dương có dòng chữ Facebook, Twitter, Other Social (Mạng xã hội khác) và Dark Traffic* (Lưu lượng truy cập bị phân loại sai thành lưu lượng truy cập trực tiếp) để xem số lượng và giá trị của lưu lượng truy cập từ mạng xã hội.

Nếu bạn không đăng lên mạng xã hội hoặc có ít hơn 1% lưu lượng truy cập đến từ mạng xã hội, bong bóng màu xanh dương sẽ không hiển thị.

BƯỚC 4

Nhấp vào View Recommendation (Xem đề xuất) để biết liệu bạn có nên tập trung vào mạng xã hội hay không.

Post a Comment

Previous Post Next Post