Cách update windows 11 siêu nhanh 3 giây là xong :)

update

Để cập nhật Windows 11, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Kiểm tra cập nhật tự động:

Windows 11 thường sẽ kiểm tra và cài đặt các cập nhật tự động. Đảm bảo máy tính của bạn đã được kết nối internet và kiểm tra xem có thông báo về cập nhật nào xuất hiện không.

2. Cập nhật qua Windows Update:

Bạn cũng có thể thủ công kiểm tra cập nhật bằng cách:

- Nhấn tổ hợp phím 'Win + I' để mở cài đặt Windows.
- Chọn "System" (Hệ thống) trong menu bên trái.
- Chọn "Windows Update" (Cập nhật Windows) ở phía dưới.
- Nhấn vào nút "Check for updates" (Kiểm tra cập nhật) và máy tính sẽ kiểm tra cập nhật mới.

3. Cập nhật tùy chọn:

Nếu bạn muốn kiểm soát cập nhật của mình, bạn có thể chọn cách cài đặt cập nhật cụ thể. Để làm điều này:

- Trong cửa sổ "Windows Update", chọn "Advanced options" (Tùy chọn nâng cao).
- Bạn có thể chọn cài đặt "Pause updates" (Tạm dừng cập nhật) trong một khoảng thời gian hoặc chọn "Choose when updates are installed" (Chọn thời điểm cài đặt cập nhật) để chọn lịch trình cài đặt cập nhật.

4. Cập nhật bản nâng cấp lớn:

Nếu có bản cập nhật lớn như một phiên bản Windows 11 mới, bạn có thể cần tải về và cài đặt bản cập nhật này thủ công. Thông thường, Windows sẽ cung cấp thông báo và hướng dẫn cách thực hiện cập nhật lớn như vậy.

Nhớ sao lưu dữ liệu quan trọng của bạn trước khi thực hiện bất kỳ cập nhật nào.

Xem video:Post a Comment

Previous Post Next Post