Miễn phí 500 actions photoshop chuyên nghiệp - Tạo các bức ảnh pro chỉ với 1 cú click chuột

    Những thao tác photoshop này rất dễ sử dụng và có thể được sử dụng bởi tất cả mọi người từ người mới bắt đầu đến các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

    Hãy sẵn sàng để tạo ra phép thuật ngay trong Photoshop!

    Điểm nổi bật:

    - 500 actions Photoshop
    - Các lớp được tổ chức tốt
    - 100% hành động không phá vỡ cấu trúc
    - Các lớp hoàn toàn có thể chỉnh sửa
    - Hoạt động với Photoshop CS4 trở lên
    - Đi kèm với giấy phép thương mại


Post a Comment

Previous Post Next Post