Điều gì sẽ xảy ra nếu #Bitcoin được chấp nhận là một loại tiền tệ?


    Trong trường hợp này, nếu bạn có số dư chỉ 0,01 BTC trong ví, thì tài sản của bạn sẽ gấp bốn lần mức trung bình của thế giới và với 1 BTC, bạn sẽ giàu hơn 400 lần so với người bình thường.

    Theo trung tâm thống kê Worldometer, hiện tại, dân số thế giới là 7,8 tỷ người và trong suốt lịch sử tồn tại của bitcoin, sẽ chỉ có 21 triệu đồng tiền được phát hành.

    Trong khi đó, chúng ta phải nhớ rằng các BTC mới vẫn đang được khai thác, tại thời điểm hiện tại, giá bitcoin được lưu hành là 19 triệu đồng. Kết thúc cuối cùng của việc đúc mã thông báo mới dự kiến ​​chỉ vào năm 2140 khi sẽ có chính xác 21.000.000 BTC. Đến thời điểm này, dân số thế giới trên lý thuyết sẽ vượt 10 tỷ người.

Mua bitcoin trên Binance 

#9xcongit #bitcoin #ethereum #tether #dogecoin #stablecoins #altcoins #cryptocurrency #blockchain #investing

Post a Comment

Previous Post Next Post