Cách tạo vps 7 ngày miễn phí


Các bước thực hiện:

1. Vào website: Cloudsigma.com
2.  Nhấn dùng thử 7 ngày, upgrade để nâng cấp
3. Sử dụng email rác và số điện thoại ảo để xác nhận
4. Lặp lại các bước với email khác nếu chưa thành công :)

Post a Comment

Previous Post Next Post