Cách kiếm tiền bằng cách treo trình duyệt


Mỗi máy chỉ được treo 1 tab

1. Đầu tiên vào website sau : Alexamaster 

2. Sau đó tạo tài khoản và tìm các mục earn point để kiếm nhiều điểm

3. Đủ 30,000 điểm là có thể rút về paypal

4. Sử dụng VPN để fake các tab hoặc dùng nhiều VPS để kiếm được nhiều point hơn :)

Post a Comment

Previous Post Next Post