How to Automate #browserstack | Kiểm thử dự án cực kì hữu dụng cho doanh nghiệp của bạn với colab và browserstack | 100% 2021

Sử dụng automate của browserstack để kiểm thử ứng dụng trang web của bạn dễ dàng đỡ tốn thời gian :)
( chi phí 259$/mon hơn 5 củ ;)). nếu bạn muốn free thì comment dưới bài viết này để  nhận miễn phí 1 năm từ chúng tôi )

- tạo 1 tài khoản browserstack
- tạo 1 tài khoản google 
- Chạy ứng dụng đầu tiên của bạn dễ dàng với colab

Xem video ( nếu có khó khăn nào vui lòng comment bên dưới hoặn gửi email tới admin@9xcongit.com )Tags: #9xcongit #Colab #browserstack

Post a Comment

Previous Post Next Post