#stories Dám đổi thay


Con người nhiều khi quá quyến luyến với cái cũ hoặc sợ sự đổi thay, mà không biết được cái hay, cái mới trong cuộc đời.
____

Một cửa hàng đèn thường sáng trưng, có người hỏi:

- Tiệm của anh dùng loại đèn nào vậy, dùng rất bền.

Chủ cửa hàng cười đáp :

- Đèn bị hư hoài đấy chứ, chẳng qua là chúng tôi thay ngay khi nó bị hư thôi.

___

Hóa ra để duy trì ánh sáng thật đơn giản, chỉ cần dám thay đổi là được.

Con người nhiều khi quá quyến luyến với cái cũ hoặc sợ sự đổi thay, mà không biết được cái hay, cái mới trong cuộc đời. Mùa đông không qua thì mùa xuân không tới, bảo thủ thì có thể yên thân nhưng lại dẫn đến trì trệ, lạc hậu.

Chẳng thà tiến bước để đi lên còn hơn ngồi một chỗ rồi tiếc nuối với thời gian, tuổi xuân và những thành quả, những mới lạ mà chúng ta nên có trong đời.

#st #stories

Post a Comment

Previous Post Next Post