Cách dùng VPN tích hợp trong trình duyệt Edge để vào các trang web bị chặn

vpn-edge


2 chế độ Mạng bảo mật trình duyệt Microsoft Edge

Chọn trang web

VPN tự động bật khi bạn truy nhập trang web có trong danh sách trang web "Sử dụng VPN" tùy chỉnh.

Bảo vệ dữ liệu VPN bằng cách định tuyến tất cả lưu lượng truy cập khác từ bên ngoài Mạng bảo mật.

5GB VPN miễn phí mỗi tháng.

Đã tối ưu hóa

VPN tự động bảo vệ lưu lượng truy cập của bạn khi sử dụng Wi-Fi công cộng, mạng không bảo mật hoặc khi truy nhập trang web không có chứng chỉ hợp lệ (HTTP).

Tiết kiệm dữ liệu VPN bằng cách định tuyến quá trình phát trực tuyến phương tiện và nội dung video bên ngoài Mạng bảo mật.

5GB VPN miễn phí mỗi tháng.

Quản lý các trang web Mạng An toàn

Tùy chỉnh VPN để tự động bật hoặc tắt cho các trang web bạn chọn.

Xem cách mở vpn
Post a Comment

Previous Post Next Post