Tạo tài khoản Dropbox 3TB miễn phí

dropbox

Để nâng cấp Dropbox 3TB miễn phí, bạn cần mượn một điện thoại iPhone hoặc iPad, sau đó tải Dropbox phiên bản thử  nghiệm của TestFight theo cách dưới đây:

Bước 1: Vào Appstore tải TestFight và cài trên iPhone hoặc iPad

Bước 2: Truy cập vào đường link này để tải Dropbox phiên bản thử nghiệm trên TestFigh

Bước 3: Đăng ký tài khoản dropbox bằng gmail hoặc đăng nhập nếu đã có.

Bước 4: Nhấn upgrade chọn gói 3TB, tiếp tục nhấn Trial 30 days.

Bước 5: Vào cá nhân chọn cài đặt, thay đổi kế hoạch 30 ngày thành 1 năm.

Cuối cùng có thể lưu trữ file lên tới 3TB vĩnh viễn mà không bị xóa khi hết hạn.

video:


Post a Comment

Previous Post Next Post