Cách kích hoạt windows bằng cmd

active-windows

Cách kích hoạt #windows bằng cmd là một phương pháp đơn giản và hiệu quả để sử dụng windows 10 bản quyền vĩnh viễn mà không cần dùng phần mềm crack. Thực hiện các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra phiên bản windows 10 của bạn bằng cách nhấn chuột phải vào This PC trên desktop và chọn Properties. Bạn sẽ thấy dòng Windows edition để xác định phiên bản của bạn.

Bước 2: Mở cmd với quyền administrator bằng cách nhấn Windows + X và chọn Command Prompt (Admin).

Bước 3: Nhập lệnh slmgr /ipk xxx với xxx là key tương ứng với phiên bản windows 10 của bạn. Ví dụ: nếu bạn dùng windows 10 home single language thì key là 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH. Sau khi nhập lệnh xong, nhấn Enter và chờ thông báo nhập key thành công.

Bước 4: Nhập tiếp lệnh slmgr /skms kms8.msguides.com để kết nối với máy chủ kích hoạt. Sau khi nhập lệnh xong, nhấn Enter và chờ thông báo kết nối thành công.

Bước 5: Nhập tiếp lệnh slmgr /ato để kích hoạt windows. Sau khi nhập lệnh xong, nhấn Enter và chờ thông báo kích hoạt thành công.

Bước 6: Kiểm tra lại trạng thái kích hoạt của windows bằng cách vào Settings > Update & Security > Activation. Nếu bạn thấy dòng Windows is activated with a digital license thì có nghĩa là bạn đã kích hoạt thành công.

Đây là cách kích hoạt windows bằng cmd mà không cần phần mềm.

Post a Comment

Previous Post Next Post