Web3 là gì?

web3

Web3 hay web 3.0 là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ phiên bản tiếp theo của World Wide Web, nơi mà các ứng dụng phi tập trung (decentralized applications hoặc DApps) được xây dựng trên nền tảng blockchain và được giao tiếp thông qua các giao thức mạng ngang hàng (peer-to-peer networks).

Web3 đề cập đến một tương lai mới cho web, nơi các ứng dụng phi tập trung và blockchain có thể được tích hợp để tạo ra một hệ sinh thái phong phú và đa dạng của các ứng dụng và dịch vụ mới. Với Web3, người dùng sẽ không còn phụ thuộc vào các trung tâm dịch vụ trung gian để thực hiện các giao dịch và chia sẻ thông tin, mà thay vào đó, họ có thể tận dụng các ứng dụng phi tập trung để tạo ra các giao dịch an toàn và đáng tin cậy mà không cần trung gian.

Web3 có thể được xem như một sự phát triển tiếp theo của web, giúp tăng cường sự độc lập và quyền riêng tư của người dùng, đồng thời cung cấp cho họ quyền kiểm soát cao hơn về dữ liệu của mình.

Để bắt đầu với Web3, bạn cần có kiến ​​thức về blockchain và các giao thức mạng ngang hàng (peer-to-peer networks). Bạn cũng cần hiểu về các ngôn ngữ lập trình phổ biến trong dự án Web3 như Solidity và JavaScript.

Dưới đây là một số bước cơ bản để bắt đầu với Web3:

- Nghiên cứu về blockchain và các giao thức mạng ngang hàng (peer-to-peer networks). Có thể bắt đầu bằng việc đọc các tài liệu và sách về blockchain và Ethereum.

- Tìm hiểu về các giao thức Web3 như IPFS, Ethereum, Filecoin, Polkadot, v.v. và cách chúng liên kết với nhau.

- Học các ngôn ngữ lập trình như Solidity, JavaScript hoặc Rust để phát triển các ứng dụng phi tập trung trên blockchain.

- Thực hành bằng cách phát triển các ứng dụng đơn giản và dự án thử nghiệm trên một blockchain như Ethereum.

- Tham gia cộng đồng Web3, tham gia các cuộc thi, hội thảo và sự kiện để học hỏi từ những người khác và mở rộng mạng lưới của mình.

- Như vậy, để bắt đầu với Web3 cần có kiến ​​thức cơ bản về blockchain, các giao thức mạng ngang hàng và các ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong Web3. Bạn cũng cần thực hành và tham gia cộng đồng Web3 để phát triển kỹ năng của mình.

Post a Comment

Previous Post Next Post