Hướng dẫn đầy đủ về cách gắn thẻ sản phẩm cho người bán hàng trên facebook


    Gắn thẻ sản phẩm

    Tại sao lại gắn thẻ sản phẩm trên Facebook?

    Gắn thẻ sản phẩm trên Facebook cho phép các doanh nghiệp mở rộng phạm vi tiếp cận của sản phẩm của họ và để người mua sắm khám phá những sản phẩm này ở nhiều nơi khác nhau trong Facebook. Sử dụng thẻ sản phẩm là một trong những cách hiệu quả nhất để khuyến khích mọi người tương tác với cửa hàng của bạn.

    Sản phẩm được gắn thẻ hiển thị ở đâu?

    Nội dung được gắn thẻ sản phẩm hiển thị trong Bảng tin, thông báo, tab Cửa hàng, marketplace, trên page doanh nghiệp, kết quả tìm kiếm và trong Stories trên Facebook.


    Ai sẽ thấy nội dung của sản phẩm được gắn thẻ?

    Trong Bảng tin và Câu chuyện trên Facebook:

    Những người theo dõi bạn có thể xem các bài đăng được gắn thẻ sản phẩm trong Bảng tin của họ. Lưu ý rằng chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả những người theo dõi bạn sẽ thấy tất cả các bài đăng được gắn thẻ sản phẩm của bạn, nhưng bạn gắn thẻ nhiều hơn, thì khả năng họ nhìn thấy nó càng cao.

    Trong tab Cửa hàng:

    Khách truy cập vào tab Cửa hàng có thể xem các bài đăng được gắn thẻ sản phẩm của bạn trong tab Cửa hàng, cho dù họ đã theo dõi trang của bạn hay chưa. Vì chúng tôi cá nhân hóa các sản phẩm mà chúng tôi hiển thị cho những người trong tab Cửa hàng, các bài đăng được gắn thẻ sản phẩm của bạn sẽ hiển thị cho khách truy cập sản phẩm của bạn có liên quan nhất.

    Trên trang của bạn:

    Tất cả khách truy cập vào Trang Facebook của bạn sẽ thấy các bài đăng được gắn thẻ sản phẩm của bạn.

    Trong kết quả tìm kiếm:

    Bất kỳ ai đang tìm kiếm nội dung đều có thể thấy các bài đăng được gắn thẻ sản phẩm của bạn trong
kết quả tìm kiếm của họ.

    Cách gắn thẻ sản phẩm trên facebook

    Gắn thẻ sản phẩm khi bạn đăng ảnh hoặc video lên Facebook cho web hoặc di động. Bạn có thể gắn thẻ sản phẩm trên một bài đăng ảnh trên Facebook dành cho thiết bị di động (IOS và Android) hoặc trên Facebook dành cho web. Gắn thẻ sản phẩm trên video bài đăng hiện chỉ có sẵn trên Facebook cho web.

    1. Bắt đầu bằng cách tạo một bài đăng và tải lên ảnh hoặc video


    2. Nhấn chọn nút chỉnh sửa


    3. Chọn biểu tượng thẻ sản phẩm


    4. Nhấn chạm vào sản phẩm trong ảnh


    5. Tìm kiếm hoặc chọn sản phẩm đã đăng trong mục cửa hàng của bạn


    6. Chọn hoàn thành, lưu


    7. Xuất bản bài đăng công khai    Ngoài ra, Facebook có thể tự động phát hiện các sản phẩm trong bài đăng của bạn và đề nghị bạn gắn thẻ chúng. Chỉ cần chấp nhận thẻ.

    Gắn thẻ sản phẩm linh hoạt để tối đa hóa phạm vi tiếp cận khách hàng của bạn.

#TaggingFacebook #ProductsTagged #9xcongit #facebookBusiness #BusinessManager #KDOLPost a Comment

Previous Post Next Post