Học lập trình Python ngay trên chiếc điện thoại cùi bắp

 

Sử dụng google colab để học lập trình python lúc rảnh rỗi ở bất cứ đâu ngay trên chiếc điện thoại của bạn, chỉ cần có kết nối internet

#colab #python #9xcongit #jupyter

Post a Comment

Previous Post Next Post