Cách sử dụng crypto browser đào bitcoin lúc máy nhàn rỗi

 Các bước thực hiện:

 - Vào đây để tải trình duyệt crypto
 - đăng nhập bằng tài khoản gmail
 - chọn mức độ đào đủ 1k satoshi thì rút về ví

Xem chi tiết video đào bằng máy tính windows:Post a Comment

Previous Post Next Post