Cách tạo tài khoản Amazon music pro miễn phí 2021

 Nghe nhạc không có quảng cáo với chất lượng cao với tài khoản amazon music pro.


Hướng dẫn cách đăng ký miễn phí (không nên lạm dụng và sử dụng để mua bán):

S1: đăng nhập và tạo tài khoản amazon
S2: sử dụng thẻ VISA hoặc MASTER hoặc dùng BIN để tạo thẻ ảo xác thực tài khoản.
S3: Lặp lại bước xác thực thẻ cho đến khi thành công.

Xem video:


Post a Comment

Previous Post Next Post