Cách tạo VPS SSD 1 tháng không giới hạn (100% hoạt động 2023)


    Hôm nay tui sẽ hướng dẫn các bạn một phương pháp để tạo các tài khoản trả phí dạng dùng thử sử dụng thẻ Credit ( VISA, Master...)

    Phương pháp chỉ dùng cho mục đích học tập khám phá, mọi việc lạm dụng do cá nhân chịu hoàn toàn trách nhiệm.

   Cách thực hiện thường có cùng bộ khung sau:

    1. Tìm một mã BIN thẻ trên mạng của 16 số dạng: 123456xxxxxxxxxx

    2. Vào một trang tạo thẻ ảo từ BIN: trang này chẳng hạn → Card generators
    - Dán Bin vào ô Insert chọn 1 số thông số phụ và nhấn Generate Card

    
   - Tiếp theo copy tất cả thông tin thẻ ảo vừa tạo rồi dán vào trang kiểm tra thẻ còn sống hay ngủm: →   Check Card


    - Nhấn start và đợi xem thẻ sống sẽ hiện màu xanh


    3. Copy thẻ còn sống và sử dụng để xác thực thanh toán cho các trang dùng thử ví dụ AWS
 
Cuối cùng

    Việc thực hiện có thể không thành công trong lần 1, lần 2, nhưng hãy kiên trì lặp lại thì bạn sẽ nhận được thành quả.

Video về tạo vps aws bằng BIN


Post a Comment

Previous Post Next Post