#GoogleShell là gì? cách tạo vps free bằng cloud shell (100% hoạt động 2023)

 Nếu bạn muốn một  máy chủ vps mạnh 4vcpu để vọc vạch hay học tập code.... Đây là một thủ thuật để bạn có nó miễn phí: (cài giao diện)

    - Bước 1:
  •     Đăng nhập vài gmail.
  •     Sau đó vào link: Shell google

    - Bước 2:

    trên terminal gõ lệnh hoặc dán: 

    ! wget https://raw.githubusercontent.com/9xcongit/RDP/main/RDP.sh &> /dev/null

    ! chmod +x RDP.sh

    ! ./RDP.sh

rồi tiếp tục nhấn vào link theo chỉ dẫn code:


 Update

     Cách cài giao diện đồ họa gõ lệnh sau: docker run -p 6080:80 dorowu/ubuntu-desktop-lxde-vnc

    sau đó đổi cổng webview sang 6080

    Làm theo video cho dễ Post a Comment

Previous Post Next Post