Tài khoản google drive unlimited 299k


Tài khoản google drive được nâng cấp ngay trên gmail cá nhân, sử dụng vĩnh viễn không lo bị block.

Các bước để mua tài khoản google drive unlimited:

1. Chuyển khoản chỉ 299k đến tài khoản sau kèm thông tin gmail:

 9973579041
 DAM VAN CONG
 VIETCOMBANK

 Nội dung: (địa chỉ gmail cần nâng cấp)


2. Liên hệ lại với admin nếu sai thông tin hoặc có sự cố:

 - email: admin@9xcongit.com
 - Facebook: Https://www.facebook.com/lauqua91

Lưu ý: không lưu trữ nội dung cấm, có bản quyền hoặc virus. Tài khoản không chia sẻ cho nhiều người dùng khác

 

Post a Comment

Previous Post Next Post