Những điều đang làm lãng phí cuộc đời chúng ta? - #8

 


- Thức khuya làm những thứ vô nghĩa.

- Không sẵn sàng cho điều mới, không thoát khỏi vùng an toàn. (Sợ sai lầm)

- Nghiện điện thoại di động.

- Khó chịu khiếu nại mọi lúc.

- Sống không đúng sở thích mong muốn.

- Muốn thay đổi nhưng không chịu hành động, và sau đó nhận thất bại và đổ lỗi cho hoàn cảnh.

- Thích những người đang buồn chán và có cảm xúc tiêu cực.

- Làm những thứ không quan trọng nơi làm việc.

- Làng phí thời gian để hấp thụ những điều hiển nhiên.

- Làm những thứ mà trong lòng không muốn.

- Yêu một người mà không bao giờ có được.

- Nói nhiều hơn làm.

- So sánh với người khác.

- Bắt chước cách thành công của người khác cách máy móc.

- Dành thời gian để tìm đường tắt.

ShowHideComments
Cancel